Výškové nátěry

Natřeme jakoukoliv střechu, například špatně dostupné věže kostela, nosná lešení, konstrukce hal, sloupy el. vedení aj..

Nejprve provedeme mechanické očistění podkladu, poté základní nátěr a vrchní nátěr dle požadavků zákazníka. Spolupracujeme s odborníkem, kteřý se specializuje na nátěrové hmoty a jejích aplikací na různé druhy podkladů. Technologii nátěru vždy volíme podle použitého materiálu.

Comments are closed.